WOONstraks

Wonen in stijl

Woonstraks is een projectontwikkelaar die inmiddels zijn sporen verdiend heeft in de nieuwbouw van appartementen. Het familiebedrijf vindt het belangrijk dat u als koper uw eigen inbreng heeft in de woning om het volledig naar uw wens te maken. Dat vergt een grote mate van flexibiliteit van alle betrokken partijen. Ons team heeft veel bouw- en juridische kennis en bovenal de wil om u tijdens het bouwproces op te nemen in de “familie”.

Onze aannemers zijn inmiddels goed ingespeeld op de keuzevrijheid van onze kopers in het begin van het bouwproces. Door verschillende informatie- en meerwerkgesprekken krijgt u als koper de gelegenheid uw wensen duidelijk te maken en waar mogelijk uit te voeren.