Voorverkoop technische omschrijving de HanzeGraaf

Image

Energiezuinig bouwen

Door een combinatie van goede isolatie van de gevels, vloeren, daken, een lucht warmtepomp, ventilatie met warmte terugwinning en hoog rendement beglazing (HR+++) met een groot aantal zonnepanelen wordt een EPC van < 0,32 gehaald. Dat is veel beter dan nu vereist is in het bouwbesluit. De zonnepanelen zijn aangesloten op de algemene ruimten en leveren een verlaging in de energiekosten voor de vereniging van eigenaren of de panelen worden op de woningen aangesloten, zodat de maandlasten verlagen.

Fundering

Het appartementengebouw wordt gefundeerd middels betonpalen in de grond en daar overheen funderingsbalken van in het werk gestort gewapend beton van voldoende zwaarte (één en ander in nader overleg met de projectconstructeur).

Wanden

De dragende wanden en wanden tussen de appartementen onderling worden uitgevoerd in kalkzandsteen, of (geprefabriceerd) beton. De wanden grenzend aan de algemene ruimten worden uitgevoerd in dubbel ontkoppelde metalstud wanden voorzien van isolatie en een inwendige staalplaat voor inbraakpreventie. Eventuele kolommen worden uitgevoerd in gewapend beton, of in staal (een en ander in nader overleg met de projectconstructeur). Separatie wanden worden uitgevoerd in gipsblokken of gasbetonelementen. Waar nodig uitgevoerd in kalkzandsteen.

Gevels

De buitengevels van het appartementengebouw bestaan uit kalkzandsteen met isolatie panelen afgewerkt met keramische steenstrips en voegwerk.
Voor de isolatie van de gevels worden isolatieplaten toegepast. De Rc-waarde is groter dan of gelijk aan 4,5 m2 K/W.

Vloeren

De vloeren van de parkeergarage worden uitgevoerd in straatwerk van betonklinkers. De vloeren van de verdiepingen worden uitgevoerd als prefab gewapend betonnen schilvloer met een opgestorte gewapende druklaag. De balkons op de tweede en derde verdieping worden uitgevoerd in geprefabriceerd beton in licht grijze uitvoering.

Daken

De platte daken worden uitgevoerd als prefab betonnen schilvloer met een opgestorte gewapende druklaag en zijn aan de bovenzijde voorzien van isolatieplaten (Rc-waarde groter dan of gelijk aan 6 m2 K/W) met daarop bitumineuze dakbedekkingen en deels kunststof dakbedekking t.p.v. de dakterrassen. De dakranden worden voorzien betonnen opzet elementen. De dakterrassen worden afgewerkt met standaard 50X50 betontegelsop tegeldragers tot de dakrand. Ook de balkons gelegen op de eerste verdieping worden afgewerkt met standaard betontegels of een dunne prefab betonplaatafwerking. Op de hoge daken worden volgens voorschriften op de uitwendige hoeken betontegels gelegd, afmeting zal nader worden bepaald. Tevens is het hoogst gelegen dak voorzien van een druklaag (grind).

Buitenkozijnen en -deuren

• Gevelkozijnen op begane grond: Aluminium;
• Gevelkozijnen hoofdentree: Aluminium;
• Gevelkozijnen appartementen: Aluminium;
• Ramen en deuren in gevelkozijnen: Aluminium;
• Voordeuren (centrale entrees): Hout;
• Entreedeur appartement: multiplex;
• Binnenkozijnen ter plaatse van algemene ruimtes: Hout;
• Binnendeuren ter plaatse van algemene ruimtes: Hout/multiplex.
De voordeur, de balkon– en de bergingsdeur die bij het appartement horen worden voorzien van een gelijksluitend cilinderslot.
Voor de algemene entreedeuren wordt een separate sleutel verstrekt. Het hang– en sluitwerk van het appartement wordt waar nodig uitgevoerd met inachtneming van inbraakwerende maatregelen, zoals:
• Scharnieren met dievenpennen;
• Inbraakwerende cilindersloten met profielcilinder;
• Veiligheidsschilden.

Trappen, hekwerken en bordessen

De trappen in de centrale entreehal en het trappenhuis worden uitgevoerd in geprefabriceerd beton zonder nadere afwerking.
Langs de wanden naast de trappen wordt een metalen leuning op metalen leuningdragers aangebracht.
Langs de open zijde van de trappen en trapgaten wordt, waar voorgeschreven, een in kleur gemoffeld metalen hek aangebracht. Op de balkons worden stalen hekwerken in een nader te bepalen kleur geplaatst.
De privacyschermen tussen de balkons worden uitgevoerd in translucent glas in een metalen raamwerk.

Binnendeuren en kozijnen

Algemene ruimten
Alle binnendeurkozijnen in de algemene ruimten worden uitgevoerd in hardhout. De stompe deuren worden uitgevoerd in multiplex en/of hardhout en worden deels voorzien van een glasopening. De kozijnen en hardhouten deuren worden dekkend geschilderd.

Appartementen
De kozijnen en deuren van de appartementen bestaan uit wit afgelakte stalen binnenkozijnen met wit afgelakte opdekdeuren. De binnendeurkozijnen (met uitzondering van de zesde verdieping) hebben bovenlichten uitgevoerd met helder glas, of een dicht paneel boven de deur. De binnendeuren in de appartementen worden fabrieksmatig voorzien van loopsloten. De badkamer en het toilet worden voorzien van “vrij en bezet” sloten. Bij de binnenkozijnen worden geen dorpels aangebracht, behalve bij de badkamer en het toilet. Hier wordt een kunststeen dorpel geplaatst.

Vloerafwerking

Algemene ruimten
De vloeren van de de algemene installatieruimten en bergingen worden met een afgestreken cementdekvloer afgewerkt. De vloeren van de centrale entreehal worden voorzien van een keramische afwerking. Bovendien wordt er ter plaatse van de begane grond (in de centrale 60 entreehal) bij de centrale entreedeur een schoonloopmat aangebracht. Van de overige verdiepingen worden de vloeren bekleed met een keramische afwerking.

Appartementen
De vloeren van de appartementen worden, voor zover geen andere afwerking staat omschreven, voorzien van een zwevende dekvloer(anhydriet) of zandcementvloer op isolatie. De vloer van de badkamer en het toilet worden conform de afwerkstaat afgewerkt met vloertegels.

Wandafwerking

Algemene ruimten
De wanden van de bergingen bestaan uit kalkzandsteen,beton en gipsblokken en worden niet gestuct. De wanden in de centrale entreehal, de lifthal, de trappenhuizen, ruimten voor bergingen en entreeportalen bestaan uit kalkzandsteen en plaatselijk uit gipsblokken. De wanden worden afgewerkt met spuitpleisterwerk of geschilderd scanbehang. De wanden van de liftschacht worden uitgevoerd in kalkzandsteen zonder nadere afwerking aan de binnenzijde.

Appartementen
De niet dragende wanden in de appartementen worden vervaardigd van gipsblokken of cellenbetonelementen en plaatselijk eventueel in kalkzandsteen.
De wanden van de appartementen worden, voor zover geen andere afwerking staat beschreven, behangklaar opgeleverd.
De wanden van de badkamer en toilet worden voorzien van keramische wandtegels.
• De wanden van de badkamers tot een hoogte van tenminste 2100 mm, boven de afgewerkte vloer; tegels 60 x 30 cm
• De wanden van de toiletten tot een hoogte van tenminste 1200 mm, boven de afgewerkte vloer; tegels 60 x 30 cm
• De eventueel resterende wanden boven het tegelwerk worden afgewerkt met structuur spuitpleisterwerk. Er worden in de appartementen geen plinten geleverd en aangebracht.

Plafondafwerking

Algemene ruimten
De plafonds ter plaatse van de centrale entree, de lifthal, het trappenhuis en entreeportaal worden geluidsabsorberend uitgevoerd waar nodig.
Buitenplafond ter plaatse van de entrees wordt afgewerkt met keramische steenstrips met voegwerk op isolatie.

Appartementen
De plafonds in de appartementen, met uitzondering van de meterkasten, worden afgewerkt met structuur spuitpleisterwerk in de kleur wit.

Sanitair

In alle woningtypen zijn standaard sanitair, kranen en accessoires opgenomen (zie verkooptekeningen).
Keramische zwevende toiletpot met softclose toiletbril;
Fonteintje in de toiletruimte;
Wastafel met mengkraan; Merk Grohe
Douche met douchegarnituur op glijstang, mengkraan en een afvoergoot; Merk Grohe.
Douchescherm 8mm veiligheidsglas 80/90/100 x 200cm

Keukeninrichting

De appartementen worden opgeleverd met afgedopte leidingen ten behoeve van de keukeninrichting. Er worden geen keukens 61 geplaatst.
Leidingen en elektra worden wel aan de hand van een aangeleverde keukeninstallatietekening op de juiste positie geplaatst.

Beglazing

In alle buitengevelkozijnen en -deuren wordt meerbladig isolerend vensterglas aangebracht. Waar dat volgens het bouwbesluit vereist is, wordt veiligheids-, brandwerend– en/ of geluidsisolerend vensterglas geplaatst.
In de gevels van de appartementen wordt het glas aangebracht in hoogrendement HR+++ uitvoering. De glasopeningen van de binnendeuren en binnenkozijnen worden gevuld met enkel blank glas.

 

Schilderwerk

Algemene ruimten
Alle houten buitenkozijnen, -ramen en -deuren en (indien aanwezig) panelen worden dekkend geschilderd. In het gebouw worden de houten binnendeurkozijnen in de gemeenschappelijke ruimten dekkend geschilderd. Aluminium buitenkozijnen worden fabrieksmatig afgewerkt met een poedercoating en behoeven op de bouw geen verdere behandeling.

Appartementen
De aluminium buitenkozijnen worden fabrieksmatig afgewerkt met een poedercoating en behoeven op de bouw geen verdere behandeling. De binnendeuren en -kozijnen zijn fabrieksmatig afgelakt en behoeven op de bouw geen verdere behandeling.

Hemelwaterafvoeren

De hemelwaterafvoeren zijn in de schachten geplaatst en worden uitgevoerd in kunststof.

Waterleiding

De aansluitkosten van de waterleiding op de dienstleiding van het nutsbedrijf zijn bij de koopsom inbegrepen. De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter, geplaatst in de meterkast, naar de tappunten gelegen in de keuken, badkamer en toilet. De warmwaterleiding wordt aangelegd naar de keukenmengkraan en de badkamer.

Gasinstallatie

De appartementen worden niet voorzien van een gasaansluiting/gasinstallatie.

Verwarmingsinstallatie

De appartementen zijn aangesloten op een eigen lucht warmtepomp systeem voor warmte en warmwater met standaard tapwater klasse CW 4. De warmte afgifte in de appartementen wordt gedaan middels een vloerverwarmingsysteem, in meerdere hoofdgroepen, te weten, woonkamer, keuken, badkamer en de slaapkamer(s). Er worden geen radiatoren geplaatst. Temperatuur wordt geregeld via een thermostaat in de woonkamer. Optioneel is de warmte per ruimte te regelen en op afstand.

Ventilatie

Het WTW-ventilatiesysteem bestaat uit een unit, met ingebouwde ventilator en warmtewisselaar. Via een aansluitopening in de unit waar leidingwerk op moet worden aangesloten zal de lucht uit de ruimtes worden afgevoerd, aan de andere kant van de unit zit een aansluitopening welke verse lucht vanaf buiten aanzuigt. In de unit zal door middel van de warmtewisselaar de warmte van de afgezogen lucht worden overgebracht aan de verse lucht. Deze verse opgewarmde lucht wordt vervolgens de ruimtes 62 ingeblazen.

Elektrische installatie

Algemene ruimten
De verlichtingsarmaturen en wandcontactdozen in de algemene ruimten worden aangesloten op de algemene installatie in de technische ruimten.

Appartementen
De elektrische installatie (NEN 1010) wordt aangelegd vanuit de meterkast, verdeeld over meerdere groepen naar de diverse aansluitpunten. De wandcontactdozen worden in het algemeen op circa 300 mm boven de vloer gemonteerd en in de keuken voornamelijk op circa 1200 mm boven de vloer. De schakelaars worden gemonteerd op een hoogte van circa 1050 mm boven de vloer.

Telefoon , CAI en internet

Per appartement wordt een aansluitpunt voor de telefoon/centrale antenne-inrichting of UTP naar keuze in de woonkamer én een loze leiding in de hoofd slaapkamer aangebracht. De aanvraag tot aansluiting van het appartement op het netwerk en levering van het signaal moet de koper zelf indienen bij de telefoon/CAI-instelling. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de koper. In elk appartement komt in de meterkast glasvezelkabel binnen.

Laagspanningsinstallatie

In de entree of de gang van de appartementen wordt een videofoon en een centrale toegangsdeuropener aangebracht. Bij de toegangsdeur tot de centrale entreehal wordt een bellentableau, camera, spreekrooster en elektrische deur ontgrendeling geïnstalleerd. T.p.v. de centrale entree zijn tevens de postkasten gesitueerd.

Liftinstallaties

Het appartementengebouw wordt voorzien van 2 geruisarme Liftinstallaties, waarvan 1 brancardlift. Mogelijk worden de liften onder gebracht in een voor de vereniging voordelige lease constructie.

Terreinafwerking

Het terrein rondom het appartementengebouw wordt afgewerkt met verharding door middel van betonklinkers, betontegels, verlichting en beplanting.

Meerwerk

Een uitgebreid meerwerkprogramma is aanwezig. Kopers zullen worden uitgenodigd voor meerdere gesprekken bij de bouwer en bij partners. Het betreft elektra en telematica, badkamers, keukens (door derden na oplevering), en bouwkundige meerwerkopties.
Elektra kunt u denken aan extra wandcontactdozen, inbouwspots in het plafond, buitenverlichting. Hiervoor kunt een afraak maken bij onze specialist.
Badkamers kunt u ook geheel in maatwerk laten uitvoeren. In veel gevallen is het ook mogelijk om indelingen van binnenwanden nog te veranderen.
Aangegeven deadlines voor inleveren van plannen zijn de verantwoording van de koper.

Disclaimer

Deze technische omschrijving is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, verstrekt door de ontwikkelaars van dit plan. Ondanks het bovenstaande moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van de wijzigingen, voortvloeiende uit de eisen van de overheid en / of nutsbedrijven. Eveneens behouden wij ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in de materialen en afwerkingen, zonder dat één en ander afdoet aan de kwaliteit. Veranderingen zullen in een erratum worden vastgelegd en aan de koper worden overlegd. Ongeacht hetgeen overigens in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg. Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg.
De brochure is samengesteld op basis van het voorontwerp. In de definitief ontwerp fase kunnen nog wijzigingen doorgevoerd worden.
Aan de brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Bij het aangaan van de aannemingsovereenkomst ontvangt u de definitieve brochure ter controle op basis waarvan u de overeenkomst aan gaat.

© WOONstraks. Alle rechten, teksten, afbeeldingen en wijzigingen voorbehouden