Technische omschrijving ZilverPoort

ALGEMEEN

Projectomschrijving
Het project betreft de nieuwbouw van een appartementengebouw met 35 woningen. Het gebouw ligt aan de oostzijde van het Zilverpark, een prominent park net ten zuiden van het centrum van Lelystad. Het project bevat 35 appartementen die allen via een portiek/kern worden ontsloten. Het gebouw heeft in totaal 3 opgangen van verschillende grootte met ieder een lift.
Op de begane grond bevinden zich entrees die leiden naar de liften en trappenhuizen. Tevens zijn er op de begane grond gedeelde fietsenstallingen met elke een eigen entree vanaf buiten. Technische ruimtes zijn voorzien naast de trappenhuizen. Op de begane grond ligt een gezamenlijke fitness- of recreatieruimte.
Naast het gebouw bevinden zich parkeerplaatsen, een externe fietsenstalling en verdeeld over het terrein 15 warmtepompen. Het parkeerterrein is voorzien van veel groen en het geheel is omringd door een haag en hekwerk om het terrein af te sluiten. Het
parkeerterrein is toegankelijk middels een dubbele draaipoort.
De hoofdentree kenmerkt zich door een uitkraging in de noord-west hoek van
het gebouw en een grote glazen pui met daarachter een markante constructie.
Het gebouw heeft 8 verdiepingen. De eerste woonlaag ligt op hoogte +1560mm. (Beletage) Dit betekent dat de entree ruimtes ca. 4,5 meter hoog zijn. Naar mate je hoger in het gebouw komt zijn er minder woningen per laag.
De woningen zijn ieder voorzien van een interne berging van minimaal 2,7m2 groot.
Samen met de gedeelde fietsenstalling is dit een alternatief voor de volgens het bouwbesluit verplicht gestelde berging. Het gebouw kenmerkt zich aan de westzijde door zijn ‘pixels.’ De vloerlijn (en dus de gevel) springt elke beukmaat een klein stuk terug. De diepte van deze sprong wisselt per verdieping.
Iedere woning heeft minimaal een woonkamer met open keuken, twee slaapkamers, een badkamer, separaat toilet, een interne berging, een meterkast en een gang (of twee gangen) die alle ruimtes ontsluiten. Iedere woning heeft minimaal één buitenruimte, deze is gelegen op het westen en/ of zuiden.

Uitgangspunten
- De woningen worden gebouwd volgens het bouwbesluit.
- Constructie volgens rapport uitgangspunten constructeur en opgave leverancier.

Duurzaamheid
- EPC-waarde lager dan 0,4.
- Minimale isolatiewaarden van begane grondvloerconstructie Rc = 3,5 m2 k/w.
- Minimale isolatiewaarde van de buitengevels Rc = 4,5 m2 k/w.
- Minimale isolatiewaarde van de dakconstructie Rc = 6,0 m2 k/w.
- Triple beglazing.
- Installatietechnisch zijn de woningen uitgevoerd met een individuele lucht-water warmtepompunit met buffervat en buitenunit. Deze staan op het hoogste dak en het omliggend terrein.
- Lage temperatuur vloerverwarming.
- Gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning (WTW).
- Op het hoogste dak en op de overstekken aan de zuidgevel zijn zonnepanelen voorzien.

TERREININRICHTING

Terrein
Het terrein is voorzien van bestrating, beplanting en heuvels. Dit maakt het terrein (en het gebouw) onderdeel van het Zilverpark.
- Bestrating van wandelpaden bestaat uit betonplaten.
- Bestrating van de parkeerplaatsen bestaat uit klinkers, antraciet
- Bestrating van rijbanen bestaat uit klinkers, lichtgrijs.
- Bestrating is voorzien van riolering en putten t.b.v. afvoer regenwater.
- Het hekwerk rondom het terrein is begroeid met Hedera klimplanten.
- Buiten dit hekwerk staat op delen van het terrein een haag.
- Tussen de parkeerplaatsen staan bomen zoals aangegeven op de situatietekening.
- Terreinverlichting zorgt voor voldoende mogelijkheid tot oriëntatie en veiligheidsgevoel.
- Langs de oostrand van het parkeerterrein ligt een keerwand met een heuvel
- Rondom het gebouw en de parkeervoorziening zijn aarden heuveltjes aangelegd.

Parkeerterrein
- Bestrating van de parkeerplaatsen bestaat uit klinkers, antraciet.
- Bestrating van rijbanen bestaat uit klinkers, lichtgrijs.
- Bestrating is voorzien van riolering en putten t.b.v. afvoer regenwater.
- De parkeerplaatsen zijn genummerd. Bij iedere woning behoort tenminste 1 parkeerplaats.
- De strook parkeerplaatsen het dichtst langs het gebouw worden voorbereid op een laadvoorziening voor elektrische voertuigen. Verbruik voor eigen rekening.

Huisvuil
- De bewoners kunnen hun huisvuil deponeren in de daarvoor door de gemeente geplaatste ondergrondse containers direct buiten het perceel van Zilverpoort.

Peil
- Voor peil wordt aangehouden de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer (peil = 0)
- Peil van de eerste woonlaag, de beletage, is opgetild. (Peil = +1560)
- De bruto verdiepingshoogte is: 3120 mm.

Buitenriolering, HWA en Drainage
- De vuilwaterriolering wordt aangesloten op de hoofdriolering. De positie van deze aansluiting wordt vastgesteld in overleg met de gemeente.
- Het hemelwater wordt geloosd op het hemelwaterriool.

Erfafscheidingen
- Het terrein rondom het gebouw is afgesloten middels een haag en hekwerk.

WONINGEN

Fundering
- De fundering bestaat uit een betonnen balkenraster rustend op betonnen poeren en funderingspalen.

Vloeren
- De begane grondvloer (zowel begane grond als bel-etage) bestaat uit geïsoleerde kanaalplaat.
- Onder de woningen op de beletage bevindt zich een geventileerde (kruip) ruimte.
- Deze kruipruimte is toegankelijk via een geïsoleerde doorgang in een van de fietsenstallingen.
- De vloeren op de verdiepingen worden vervaardigd van breedplaatvloeren met een dikte van 350mm. Deze vloeren op de verdiepingen verjongen plaatselijk naar 290mm dikte. (Ter plaatse van de dakterrassen)
- De dakvloer wordt vervaardigd van breedplaatvloeren met deels een dikte van 250mm en deels een dikte van 200mm.
- De naden van de breedplaatvloeren aan de onderzijde zijn niet opgevuld.
- De ruwe vloeren ligt de volgende opbouw: 70mm isolatie/ophoging, 20mm tackerplaat, 80mm zandcement dekvloer, met uitzondering van de meterkast. Zodoende is de dekvloer zwevend uitgevoerd.
- De dekvloeren voldoen aan de vereiste vlakheid voor vloeren van woningen, conform NEN2747-01: vlakheidsklasse 4.
- De vloer van de meterkast bestaat uit een kunststof plaat.

Gevels, woningscheidende en dragende wanden
- Dragende woning scheidende wanden en binnenspouwbladen worden vervaardigd uit kalkzandsteen. Dikte: 300mm voor de interne dragende wanden. De binnenspouwbladen hebben een wisselende dikte, tot maximaal 300mm.
- Woningscheidende wanden die niet dragend zijn worden uitgevoerd in geïsoleerd dubbel metalstud van gelijke dikte als het kalkzandsteen. (300mm) en inbraak werend klasse WK2 waar benodigd.
- De afwerking van de randen van de dakterrassen bestaat uit een lichte achterconstructie voorzien van keramische steenstrips.
- De gevels zijn geïsoleerde muren, ofwel spouwmuren ofwel muren voorzien van harde isolatie en keramische steenstrips. - De gevelstenen en keramische steenstrips zijn van dezelfde serie.

Dak
- De platte daken worden geïsoleerd en afgewerkt met een 2-laagse bitumineuze of EPDM- dakbedekking. In het isolatiepakket is afschot naar de hemelwaterafvoer opgenomen.
- Indien noodzakelijk ligt er grindlaag op het dak.
- Het dak is toegankelijk middels een dakluik in het hoogste trappenhuis.
- De dakrand is voorzien van een
railing bevestigd aan de binnenzijde van de dakopstand.
Deze railing vanaf het verblijfsniveau op het dak minimaal 1 meter hoog.
- Op het dak worden de buitenunits van de warmtepompen geplaatst en PV-panelen.

Buitenkozijnen, ramen, deuren en beglazing
- Buitenkozijnen, inclusief draaiende en schuivende delen worden vervaardigd uit aluminium en gepoedercoat in kleur conform kleur- en materiaalstaat.
De ramen hebben altijd een betonnen raamdorpel (meestal onderdeel van de speklaag)
- De schuifpuien bestaan uit 1 vast deel en 1 schuivend deel.
- De hoofdentree pui is uitgevoerd als een vliesgevel.
- Overige entrees zijn uitgevoerd in aluminium of staal.
- De woningentree deuren zijn houten deuren afgelakt of met een hpl laag op kleur.
- De entrees van de fietsenstalling zijn geïsoleerde aluminium deuren in kleur die het metselwerk of plaatmateriaal benaderd
- De beglazing in de buitenkozijnen
wordt altijd uitgevoerd als transparante, hoogrendement, isolerend triple glas.
- De binnen- en buitenzijde van de kozijnen en draaiende delen zijn in kleur gelijk.

Hang- en sluitwerk
- De woningentree deuren, de deuren van de fietsenstallingen en de schuifpuien van de beletage en eerste verdieping worden voorzien van hang- en sluitwerk met SKG- keurmerk, inbraakwerendheidsklasse 2, met anti-kerntrekbeslag.
- De cilinders van alle fietsenstallingen zijn gelijksluitend.
- Draaiende delen van de ramen worden voorzien van draai-\ kiep beslag.

Hekwerken/ Privacy schermen
- Hekwerken bij de dakterrassen worden uitgevoerd in staal of aluminium voorzien van een open structuur (gaas) gepoedercoat in kleur.
- Privacy schermen bij de dakterrassen worden uitgevoerd in staal of aluminium gepoedercoat in kleur en voorzien van een dichte plaat.
- De hekwerken en privacy schermen zijn met behulp van stalen consoles bevestigd op de vloerrand middels vloerpotten.

Dakterrassen
- De dakterrassen worden geïsoleerd en afgewerkt met een bitumineuze dakbedekking.
- Het plafond boven de dakterrassen aan de zuid- en westgevel wordt geisoleerd en bekleed met een duurzame FSC hoogwaardige hardhoutsoort Billinga.
- De dakterrassen zijn afgewerkt met vlonderplanken van het FSC hardhoutsoort Billinga.

Zonwering
- Het later kunnen aanbrengen van zonwering door bewoners wordt meegenomen in de detaillering. In de splitsingsakte zal een bepaling voor het type en de kleur(en) opgenomen worden.

Binnenwanden en deurkozijnen
- Binnenwanden worden uitgevoerd als lichte separatiewanden van Ytong in een dikte van 10cm.
- Stalen binnendeurkozijnen met opdek deuren.
- Binnendeuren worden fabrieksmatig afgelakt conform kleur- en materiaalstaat. - Binnendeuren zijn voorzien van deurbeslag bestaande uit schilden, deurkrukken en loopslot.
Badkamer- en toiletdeur worden voorzien van vrij- en bezetsloten. Meterkastdeur wordt voorzien van een kastslot.
- Meterkastdeuren worden uitgevoerd als keukenkast-deuren.

Stukadoorswerk
- Plafonds worden afgewerkt met spuitspackwerk.
- Wanden worden behangklaar afgewerkt.

Natuursteen en kunststeen
- Daar waar de gevelkozijnen niet tot het vloerniveau doorlopen (noord- en oostgevel) wordt de borstwering voorzien van een natuur- of kunststenen vensterbank.
- Binnendeurkozijnen toiletruimte(n) en badkamer voorzien van een kunststenen dorpel, kleur conform kleur- en materiaalstaat.
- Natuur/kunststeen t.p.v. alle kozijnen die aansluiten op maaiveld, conform principe details.

Tegelwerk
- Badkamer en toiletruimte(n) worden voorzien van keramisch tegelwerk.
- Tegelwerk op wanden in badkamers wordt aangebracht tot plafond.
- Tegelwerk op wanden in toiletruimten wordt aangebracht tot 135 cm boven vloerniveau.
- Tegelwerk op de vloer in tegels van 60x60 cm
- Tegelwerk op de wanden in tegels van 30x60 cm, horizontaal verwerkt.
- Kleur tegels en voegen conform
kleur- en materiaalstaat.
- Ter plaatse van de douche wordt het tegelwerk verdiept en op afschot aange- bracht.
- Kitwerk in alle inwendige hoeken van tegelwerk, in aansluitingen van tegelwerk op kozijnen en tussen wandtegels en plafond.
- Aan kopers wordt de optie geboden om de eigen badkamer en toiletruimte(n) in te richten via een samenwerkende sanitair specialist. Eigen partijen voor levering of installatie zijn niet mogelijk in verband met de Woningborggarantie.

Sanitair
- Badkamer en toiletruimte(n) zijn standaard voorzien van sanitair conform brochure WOONstraks.
- Sanitair in toiletruimte(n): toiletpot en 
fonteintje.
- Sanitair in badkamers: standaard één wastafel met mengkraan en douchehoek met drain
- Douchegarnituur en een glaswand.
- De leidingen van installaties worden zoveel mogelijk als inbouwleidingen
in de wanden en vloeren weggewerkt. Indien noodzakelijk kan hiervan worden afgeweken.
- Aan kopers wordt de optie geboden om de eigen badkamer en toiletruimte(n) in te richten in het meerwerk.

Keuken
- De keukenruimte wordt standaard casco opgeleverd.
- Elektra leidingwerk volgens opgave keukenleverancier. Een strikte deadline voor inlevering van deze gegevens zal gelden.
- Leidingwerk water en afvoeren in keukens wordt afgedopt opgeleverd tot net boven de vloer.
- Keukeninrichting door kopers aan te schaffen en na oplevering aan te brengen door derden.